Lean Construction

Lean Construction

Lean Construction, Last Planner System, Byggeriets Lean-værktøj

Last Planner System er byggeriets lean-værktøj til bedre tidsplanlægning, styring og koordinering af håndværkernes aktiviteter i byggeriets udførelsesfase, og vores foretrukne metode til implementering af lokationsbaseret planlægning.

Den velkendte problemstilling:

“Tidsplaner viser sig ofte at være upålidelige og mange byggeprojekter afleveres for sent eller har omkostninger forceringer og/eller dagbøder.”

At frygten for forsinkelser gør, at nogle projekter planlægges med alt for god tid er også spild. Teorien bag LPS er, at det på grund af byggeprojekters uforudsigelige natur, ikke er muligt at detail-planlægge et byggeprojekt fra start.

Derfor vil det være mere effektivt at planlægge byggeriet i mere overordnede rammer og vente med detailplanlægningen af de enkelte aktiviteter indtil kort før de skal udføres.

byggeprojekter

En anden vigtig faktor er, at den detaljerede planlægning ikke alene skal udføres af byggeledelsen men af dem, der faktisk skal udføre aktiviteterne, dvs. håndværkerne selv. På den måde inddrages håndværkernes praktiske erfaringer, fx viden om aktiviteters varigheder og sammenhænge med øvrige fags aktiviteter – deraf navnet Last Planner System.

Det har vist sig, at det samarbejde, der etableres på planlægningsmøderne, følger med ud på pladsen, hvor håndværkerne i højere grad selv kan koordinere. Sidst, men absolut ikke mindst, går håndværkerne mere op i at følge den tidsplan de selv har lavet, end den som byggeledelsen har dikteret.

Lokationsbaseret LEAN

Metoden Last Planner System har udviklet sig fra at være en metode til ugeplanlægning og periodeplanlægning til i dag at omfatte den fulde produktionsstyring. Dette er sket i seneste udgave af metoden fra 2020, hvor lokations-baseret planlægning er blevet en integreret del af Last Planner System. Metoden bruges både på kort og langt sigte til at sikre flow, optimere den samlede produktion og genere læring til næste projekt.

Sådan implementerer vi Last Planner System på dit projekt

Baseret på erfaring fra en lang række byggesager har vi overordnet erfaring for byggetider, og hvor mange ressourcer, der skal sættes af de i forskellige faser af byggeriet;

  • Periodeplan
  • Ugeplan
  • Fremdriftsrapportering
  • Feedback & Læring
Last Planner System
Look ahead plan Phase schedule

Periodeplan

Baseret på projektets overordnet hovedtidsplan (master schedule) udarbejdes en periodeplan (phase schedule) indeholdende alle de aktiviteter der skal (should do) udføres i den givne periode. I denne periodeplan nedbrydes aktiviteterne fra hovedtidsplanen, hvilket gør det muligt at identificere og afhjælpe eventuelle forhindringer for de enkelte underaktiviteter (make ready). På den måde dannes en relativ detaljeret plan (look-ahead plan) for de kommende 2-6 uger, som udelukkende indeholder opgaver, der reelt kan igangsættes og udføres (can do).

Periodeplanen udføres nemt, overskueligt og lokationsbaseret vha. Tactplan.

Ugeplan

Fra denne detaljerede periodeplan (look-ahead plan) udvælges i fællesskab, dvs. på det ugentlige last-planner møde, de aktiviteter de udførende parter ønsker at udføre i den kommende uge. Ved at inddrage de udførende i den ugentlige prioritering af de kommen aktiviteter sikres det, at der kun igangsættes aktiviteter, hvortil de udførende parter er dedikeret. På de ugentlige last-planner møde udformes en ugeplan, som de udførende parter synes er realistisk og reelt mulig, og de dermed er forpligtet til – og gerne vil (will do) følge netop denne ugeplan.

Ugeplanen udføres nemt, overskueligt og lokationsbaseret vha. Tactplan.

Ugeplan last-planner møde
Fremdriftsrapportering

Fremdriftsrapportering

Som en del af last-planner metoden er det helt afgørende og holde styr på det løbende stade (doing) og dermed den løbende fremdrift. Ved at sammenholde det faktiske stade med det planlagte stade afsløres projektet procentvise færdiggørelse (PPC, Percent Plan Complete). Samtidig afsløres hvilke aktiviteter, der blev færdiggjort (done) og, måske endnu vigtigere, hvilke der ikke gjorde. Sidstnævnte giver anledning til at undersøge hvorfor disse aktiviteter ikke blev færdiggjort.

Løbende digital staderegistrering og -rapportering sker vha. Tactplan Mobile

Feedback og læring

Denne viden kan således bruges til at afhjælpe forhindringen, der gjorde at en given aktivitet ikke blev færdiggjort og sikre at aktiviteten således kan udføres fremadrettet – måske giver de endda læring af generel karakter, der kan avendes i den fremadrettede planlægning.

Der bliver således tale om læring og løbende optimering af udførelsen på tværs af virksomhedens projektportefølje, til gavn for både miljø (mindre spild) og dækningsbidrag (mindre spild, og kortere udførelsesperioder), fremfor traditionel ad-hoc forhindringsafhjælpning på pladsen.

 

Vi hjælper også gerne dig.

Kontakt: Kristina Ekkersgaard / ke@exigo.dk / 53 55 59 05

Feedback fremadrettet planlægning
Le

Download det nye Tactplan-Game Gratis!

Den ultimative teambuilding aktivitet i byggeriet med Tactplan-Game!

Tactplan-Game er ikke bare sjovt – det er en lærerig og engagerende måde at forstå vigtigheden af taktplanlægning. Oplev på egen krop, hvordan en effektiv proces kan flyde, når hele teamet arbejder i takt.

Sådan får du spillet:

1. Udfyld formularen med dit navn og email.
2. Modtag Tactplan-Game i din indbakke med det samme!
3. Du tilmeldes vores nyhedsbrev, som kan afmeldes når som helst.

Privatlivspolitik

 

Vil du have en ekspert som Game-Master?

Har du lyst til at deltage i spillet, men foretrækker en erfaren vært? Vores dygtige underviser og planlægningsspecialist Kasper Rix står klar til at besøge jeres kontor eller byggeplads som Game-Master.

Kontakt Kasper Rix direkte på kr@exigo.dk for at arrangere et besøg.